Teknik, ekonomi, politik

Intranät för effektiv kommunikation

Intranät

Alla företag idag har behov av välfungerande IT-lösningar för att hålla en god struktur på information av olika slag. Beroende på storlek på företaget räcker det inte idag med ett sporadiskt system där man hoppas att allt kommer fortsätta fungera och där data finns lagrat, helt eller delvis, lokalt på datorerna eller på en server som har bristfällig backup. Nej, för att vara säker på att informationen ska bestå och att den lagras på rätt sätt krävs mycket mer än så. Något som också är mycket viktigt är kommunikationen, både inom och utanför företagets väggar. Ett företags hemsida är självklart verksamhetens ansikte utåt, men mycket viktigt är också det som sker inom företaget och mellan dess anställda; kommunikation i form av ett intranät. Undersöka mer här.

Ett intranät är som en sorts hemsida den också, men skillnaden mot företagets officiella webbplats är att just denna plats ska användas till att delge information internt och endast angå de anställda. Allt i informationsväg kan samlas här. Huvudsaken är att man som företag har en informationskanal där alla anställda kan ta del av den information som behöver finnas till hands. Exempelvis kan denna interna kanal användas som en lokal nyhetssändare, det vill säga en mycket lokal sådan. Här kan man presentera allt nytt som hänt den senaste tiden, oavsett om det handlar om försäljningssiffror eller att rapportera om att det finns en ledig parkeringsplats med motorvärmare att tillgå.

Intranätet används alltså i hög utsträckning till att informera, men det är långt ifrån det enda användningsområdet. Det är minst lika mycket en plats där de anställda kan kommunicera med varandra på olika sätt. Kommunikation inom ett företag är mycket viktigt, eftersom det ökar trivseln hos de anställda. Hur kan det påverka trivseln? Genom att erbjuda alla anställda transparens, det vill säga vara öppen med information, känns arbetsplatsen genast demokratisk och de anställda känner sig automatiskt mer delaktiga och värdefulla.

Detta är också en plats där man enkelt kan länka dokument och annan information, exempelvis från ett dokumenthanteringssystem. Som central plats för information i företaget är det enklast att hitta information på en och samma plats, för att undvika onödigt letande (vilket tar tid) och förvirring. Dessutom ska personalen kunna lägga upp information av lite mer privat karaktär, exempelvis om någon vill sälja sin cykel, söker en ny bostad eller säljer majblommor åt dottern. Det blir med andra ord en central hubb i verksamhetens kommunikation och det är förstås viktigt att kanalen både är säker och lättillgänglig.

Elin

View more posts from this author

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *