Teknik, ekonomi, politik

Stamceller – förlamad man kan gå

Stamceller

Trots att man inte riktigt är där än, så gör man för tillfället enorma framsteg inom forskningen av stamceller. Många tror att stamcellerna är svaret på många frågor som vi har idag vad gäller hur man ska behandla och kanske till och med bota sjukdomar som Parkinsons, MS och till och med Cancer!

I Polen har man efter en banbrytande behandling fått en förlamad man att faktiskt kunna gå. Darek Fidyka blev helt förlamad från midjan och neråt efter en knivattack 2010. 2014 fick han en stamcellsbehandling som utfördes av kirurger i Polen i samarbete med forskare i London. Behandlingen innebar att man tog specialiserade celler (OECS) från luktloben. OECS är celler som bildar till en del av luktsinnet och fungerar som en brygga mellan celler som gör att nervfibrerna i luktsystemet ständigt förnyas.

Operationen

I den första av två operationer, tog kirurger bort en av patientens luktlober och odlade kultur på denna. Två veckor senare transplanterades OECS till ryggmärgen som i stort sett helt hade skurits igenom vid knivattacken. De hade bara en droppe material att arbeta med – cirka 500.000 celler. Nervfibrer från Fidykas fotled implanterades kirurgiskt i hans skadade ryggmärg för att ge en ram för OECS, som sedan implanterades ovanför och nedanför det skadade området i en serie av 100 separata mikro injektioner. OECS kunde sedan gradvis regenerera Fidykas avskurna nervtrådar, för att återställa de sensoriska och motoriska funktionerna.

Före behandlingen hade Fidyka varit förlamad i nästan två år och hade inte visat några tecken på återhämtning trots intensiv sjukgymnastik. Han har fortsatt med samma program för träning (fem timmar per dag, fem dagar i veckan) och märkte att behandlingen hade lyckats efter ungefär tre månader då han såg att hans vänstra lår började få muskler. Sex månader efter operationen kunde Fidyka ta sina första steg längs parallella stänger, med hjälp av benhängslen och stöd av en sjukgymnast. Två år efter behandlingen, kan han nu gå med hjälp av en rollator. Han kan nu köra bil och har även återfått en del av sin kontroll av urinblåsa och tarmkontroll och även sexuell funktion.

Denna banbrytande forskning stöddes av Nicholls Spinal Injury Foundation (NSIF) och Storbritanniens Stem Cell Foundation (UKSCF). UKSCF inrättades år 2007 för att påskynda utvecklingen av lovande stamcellsforskning och välgörenhet har hittills bidragit med över 30 miljoner SEK.

Genombrottet

En viktig skillnad med just detta fallet var att forskarna kunde använda patientens egen luktlob och detta innebar att det inte fanns någon risk för avstötning, så det fanns inget behov av att använda immunosuppressiva läkemedel, som man behöver vid konventionella transplantationer.

Trots att vi kanske inte har nått riktigt ända fram än, så är vi på god väg att hitta en lösning på många frågor som vi har. Och detta tack vare stamceller och forskningen runt dem. Idag ser vi stamcellsbehandlingar som har lyckats lite då och då. Troligtvis kommer vi att se detta oftare och oftare i framtiden och till slut kanske det till och med blir en del av vardagen. Om några år finns det en stor möjlighet att både du och jag har fått någon typ av stamcellstransplantation.

Elin

View more posts from this author

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *